ดินแดนภาคอีสานตอนใต้ อันประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี นอกจากจะเป็นศูนย์รวมแม่น้ำสายหลักของภาคอีสาน (โขง-ชี-มูล) และเป็นอู่อารยธรรมหลายยุค หลายสมัยแล้ว ดินแดนแห่งนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะหลักธรรมในสายวิปัสสนาธุระ ซึ่งดินแดนแถบนี้คือ ถิ่นกำเนิดและแหล่งปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรของพระเถระสายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมากมายหลายองค์ อาทิเช่น

               หลวงปู่เสาร์  กันตสีโล (วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี) ถือกำเนิดที่บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร) ถือกำเนิดที่บ้านคำบง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี หลวงปู่ชา สุภัทโท (วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี) ถือกำเนิดที่บ้านจิกก่อ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หลวงปู่ขาว อนาลโย (วัดถ้ำกลองเพล จ.อุดรธานี) ถือกำเนิดที่ ต.หนองแก้ว จ.อำนาจเจริญ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล (วัดบูรพา จ.สุรินทร์) เคยศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดสุทัศน์ จ.อุบลราชธานี ต่อมาได้พบหลวงปู่มั่น จึงได้เริ่มฝึกปฏิบัติวิปปัสสนากัมมัฏฐาน หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย) ในช่วงเป็นสามเณร เคยศึกษาธรรมที่วัดสุทัศน์และวัดศรีทอง จ.อุบลราชธานี และได้อุปสมบท ณ วัดสุทัศน์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย (วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา) ในช่วงเป็นสามเณร ได้เริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งแรกที่วัดบูรพา จ.อุบลราชธานี โดยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

               ปัจจุบัน ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสายวิปัสสนาธุระ ยังคงดำเนินสืบทอดอยู่ในดินแดนแห่งนี้อย่างเหนียวแน่น ดังปรากฎอยู่ในวัดป่าที่สงบร่มเย็นด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ และอบอวลด้วยบรรยากาศแห่งธรรมจำนวนมากมายในถิ่นแถบนี้ การได้มีโอกาสไปสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศแห่งธรรม ณ วัดป่าต่างๆ ในดินแดนอีสานใต้ จึงถือได้ว่าเป็นกำไรแห่งชีวิตยิ่งนัก

ดูแผนที่การเดินทาง >>>

          ตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 2178 (อุบล-กันทรลักษ์) ประมาณ 8 กม. เป็นวัดที่ก่อตั้งโดยหลวงปู่ชา สุภัทโท และเป็นต้นแบบของวัดป่าสายหลวงปู่ชา อีกกว่า 100 แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในบริเวณวัดมีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร และหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ชา และยังมีเจดีย์ศรีโพธิญาณ ซึ่งเป็นสถานที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ชา
          ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด ไปตามทางหลวงหมายเลข 226 (อุบล-ศรีสะเกษ) ประมาณ 14 กม. เป็นวัดป่าสาขาที่ 19 ของวัดหนองป่าพง ในวัดมีพระภิกษุชาวต่างชาติ มาศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นจำนวนมาก
          ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 47 กม. ทางเข้าวัดอยู่เยื้องทางเข้า สถานีขนส่งอำเภอเดชอุดม เป็นวัดป่าสาขาที่ 10 ของวัดหนองป่าพง และเป็นวัดที่ได้รับการยกย่องในด้าน การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
          ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ไปตามทางหลวงหมายเลข 217 (อุบล-ด่านช่องเม็ก) ประมาณ 90 กม. โดยก่อนถึงด่านช่องเม็ก ประมาณ 2 กม. ด้านขวามือมีถนนเข้าสู่วัด ระยะทาง 3 กม. เป็นวัดป่าสาขาที่ 8 ของวัดหนองป่าพง
          ตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำมูล ที่บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอไปตามทางหลวงหมายเลข 2222 (พิบูล-โขงเจียม) ประมาณ 6 กม. เป็นวัดที่หลวงปู่เสาร์เคยจำพรรษา ปัจจุบันยังมีเวชนียสถาน และอัฐบริขารของท่านที่หลงเหลืออยู่ เช่น กุฏิ แท่นหินนั่งสมาธิ
          ตั้งอยู่ที่ ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอ 20 กม. และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 78 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 2135 เป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่น เริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับ หลวงปู่เสาร์ ผู้เป็นอาจารย์
          ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตามทางหลวงหมายเลข 202 (อำนาจเจริญ-เขมราฐ) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. เป็นวัดป่าสาขาที่ 8 ของวัดหนองป่าพง ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูง
ดูแผนที่การเดินทาง >>>     
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
264/1  ถนนเขื่อนธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000  โทร. 0 4524 3770-1  โทรสาร. 0 4524 3771
Copyright WWW.TATUBON.ORG Designed by www.GuideUbon.com   
ททท.สภฉ.เขต 2 YASOTHON SISAKET AMNATJAREON UBON RATCHATHANI NEWS FESTIVAL