วัดถ้ำแสงเพชร ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตามทางหลวงหมายเลข 202 (อำนาจเจริญ-เขมราฐ) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. เป็นวัดป่าสาขาที่ 8 ของวัดหนองป่าพง ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูง

     
          ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตามทางหลวงหมายเลข 202 (อำนาจเจริญ-เขมราฐ) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. เป็นวัดป่าสาขาที่ 8 ของวัดหนองป่าพง ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูง


               

วัดถ้ำแสงเพชร
วัดถ้ำแสงเพชร
วัดถ้ำแสงเพชร
วัดถ้ำแสงเพชร
วัดถ้ำแสงเพชร
          
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
264/1  ถนนเขื่อนธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000  โทร. 0 4524 3770-1  โทรสาร. 0 4524 3771
Copyright WWW.TATUBON.ORG Designed by www.GuideUbon.com   
ททท.สภฉ.เขต 2 YASOTHON SISAKET AMNATJAREON UBON RATCHATHANI NEWS FESTIVAL