ชุมชนวัดบูรพา

            สถานที่ตั้ง วัดบูรพา ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองอุบลฯ ถนนพโลรังฤทธิ์ หลังโรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

               ประวัติความเป็นมา วัดบูรพา ในพื้นที่ปัจจุบันนั้น เดิมเป็นป่าโสงเสง (ภาษาพื้นบ้าน) หมายถึงป่า โปร่ง มีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ต่อมา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเดินทางไปจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ ซึ่งต่อมากรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้บริจาคทรัพย์และที่ดินให้สร้างวัดบูรพา และเป็นต้นกำเนิดสายวิปัฎนากรรมฐาน ซึ่งมีเกจิอาจารย์ดัง เช่น พระอาจารย์สีทา ชยเสโน , พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล , พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต , พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม และพระอาจารย์ลี ธัมมธโร

               วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดบูรพา ได้ตระหนักถึงประเพณีอันดีงามของชาวอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับชุมชนเพื่อทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ส่งเข้าประกวดทุกปี และเกือบทุกปี ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์วัดบูรพา มักจะได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยตลอด โดยมีนายแก้ว อาจหาญ มรรคทายกวัดบูรพา เป็นผู้กำกับ ดูแล และมีช่างฝีมือระดับอาจารย์ เช่น พระอู๊ด , นายจันทร์ และนายธวัช นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมมือร่วมใจกัน สถานที่ทำต้นเทียน ภายในวัดบูรพา

               สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน วัดบูรพา เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีอายุกว่า 200 ปี ดังนั้น วัดนี้จึงมีโบราณสถานที่ล้ำค่า คือ สิม ซึ่งสร้างด้วยดินเหนียว ปัจจุบันกรมศิลปากรได้จดทะเบียนขึ้นเป็นโบราณสถานแล้ว และยังมีหอไตรปิฎกคู่ (สร้างอยู่บนดิน) ไว้เก็บเอกสารเกี่ยวกับธรรมะต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วภายในวัดยังสงบร่มรื่น อุดมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมาก ซึ่งเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

               กิจกรรมในวัดบูรพา ช่วงวันที่ 1 – 29 ก.ค 2550 มีดังนี้ การทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ โดยชุมชนชาวบ้านคุ้มวัดบูรพา/ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนในการทำต้นเทียน/ การจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดบูรพา/ นิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/นิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/ จำหน่ายของที่ระลึก

               ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน - นายแก้ว อาจหาญ มรรคทายกวัดบูรพา โทรศัพท์ 0-1967-0743

ชมภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ต้นเทียนที่นี่

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง
ชุมชนวัดมณีวนาราม
ชุมชนวัดมหาวนาราม
ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
ชุมชนวัดหนองปลาปาก
โรงเรียนวารินชำราบ
บ้านคำปุน
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 3770, โทรสาร. 0 4524 3771
copyright : www.tatubon.org , all rights reserved. Design by www.guideubon.com