บ้านคำปุน

               ประวัติความเป็นมา บ้านคำปุน อยู่ภายในบริเวณอาคารแบบไทยอีสาน เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่สั่งสมมานานปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537 และบุตรชาย คือ นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนบ้านคำปุนยังเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว “บ้านคำปุน” อีกด้วย

               วิถีชีวิตภายในบ้านคำปุน บ้านคำปุน เป็นแหล่งผลิตการทอผ้าไหม ที่มีเทคนิคและเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งงานถักหรืองานหัตถศิลป์ โดยนางคำปุน ศรีใส ให้โอกาสชาวบ้านผู้ที่มีความสนใจด้านการทอผ้า งานถัก มาฝึกฝนและทำงานที่บ้านคำปุน จนมีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยอีสาน

               สถานที่จัดกิจกรรม ภายในบ้านคำปุน เลขที่ 331 ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-323452 (เลยโรงพยาบาลวารินชำราบไปประมาณ 800 เมตร)

               สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบ้านคำปุน มีอาคารที่มีสถาปัตยกรรมไทย ผสมผสานกับรูปลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน ตลอดจนยังพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมเก่าแก่ รุ่นบุกเบิกเมืองอุบลราชธานี และยังมีโบราณวัตถุ อีกมากมาย ไว้คอยให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

               กิจกรรมในบ้านคำปุน ช่วงวันที่ 28-30 ก.ค 2550 มีดังนี้ นิทรรศการผ้าทอ เพื่อภาพยนตร์เรื่อง “ นเรศวร” (อนุเคราะห์โดยเจ้ากมลา ยุคลฯ)/ การจัดดอกไม้ในสวน โดย กลุ่มนักจัดดอกไม้อุบลฯ/การทอผ้าไหมเมืองอุบลราชธานีและเทคนิคเฉพาะของบ้านคำปุน/ ชมตำนานผ้ากาบบัว สาธิตเครื่องมือ - อุปกรณ์ทอผ้าโบราณ/ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกผึ้ง ต้นผึ้งและปราสาทผึ้งแบบอุบล/ ขับกล่อมด้วยดนตรีไทย “เบิกคุ้ม กล่อมหอ บูชาพระธาตุ” โดย ศ.เกียรติคุณ , ดร.อภิณัฎฐ์ กิติพันธ์ แห่งบ้านชีวานุภาพ และ ร.ต.ดร.สุรินทร์ สงค์ทอง , ผศ.เดชน์ คงอิ่ม นำคณะนักดนตรีระดับชนะเลิศหลายสมัยของไทย เพื่อเป็นวิทยาทานและบรรเลงถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสมหากุศลเข้าพรรษา / การแสดงโปงลางและหมอลำผญา/ กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ และถวายข้าวทิพย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

               ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน - นางคำปุน ศรีใส โทรศัพท์ 0-4532-3452 และ- นายมีชัย แต้สุจริยา โทรศัพท์ 0-1876-7755

ชมภาพบรรยากาศบ้านคำปุนได้ที่นี่

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง
ชุมชนวัดมณีวนาราม
ชุมชนวัดมหาวนาราม
ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
ชุมชนวัดหนองปลาปาก
โรงเรียนวารินชำราบ
บ้านคำปุน
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 3770, โทรสาร. 0 4524 3771
copyright : www.tatubon.org , all rights reserved. Design by www.guideubon.com