ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว

            สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนธรรมวิถี

               ประวัติความเป็นมา วัดหนองบัวเป็นวัดราษฎร์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กม. วัดหนองบัวสร้างเมื่อปี 2500 โดยนายฟอง สิทธิธรรม ได้มอบที่ดินให้ประมาณ 30 ไร่เศษ โดยบริเวณนั้นใกล้เคียงกับหนองน้ำ ขนาดใหญ่ และมีกอบัวหลากหลายสีสันขึ้นเต็มหนองบัว ตลอดจนคนในชุมชนละแวกนั้น มักนิยมมาจับสัตว์น้ำเพื่อนำไปเป็นอาหาร ต่อมาชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดหนองบัว

               วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดหนองบัว ได้จัดทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาด ก. (ขนาดใหญ่) ส่ง เข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัลชนะเลิศแทบทุกปี โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองบัว เป็นผู้กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานช่าง วัดหนองบัวมีช่างแกะต้นเทียนที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือมาก นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

               สถานที่ทำต้นเทียน ภายในวัดหนองบัว สิ่งที่สนใจอื่น ๆ ภายในชุมชน วัดหนองบัว มีพระบรมธาตุที่สวยงาม มีพระเจดีย์พุทธคยาจำลองซึ่งจำลองมาจากประเทศอินเดีย ต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และบริเวณวัดหนองบัว ยังมีป่าอันอุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง

               กิจกรรมในวัดพระธาตุหนองบัว ช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้ การทำต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ขนาด ก. (ขนาดใหญ่) / จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุหนองบัว/ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะต้นเทียนประเภทแกะสลัก/ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทแกะสลัก/ การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก/จำหน่ายของที่ระลึก

               ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน - ร้อยตรีเหรียญ ไชยะโอชะ มรรคทายกวัดพระธาตุหนองบัว โทรศัพท์ 0-4528-131

ชมภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ต้นเทียนที่นี่

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง
ชุมชนวัดมณีวนาราม
ชุมชนวัดมหาวนาราม
ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
ชุมชนวัดหนองปลาปาก
โรงเรียนวารินชำราบ
บ้านคำปุน
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 3770, โทรสาร. 0 4524 3771
copyright : www.tatubon.org , all rights reserved. Design by www.guideubon.com