ชุมชนวัดหนองปลาปาก

            สถานที่ตั้ง อยู่บ้านหนองปลาปาก ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทิศเหนือของเมืองอุบล ถนนธรรมวิถี การเดินทางเริ่มต้นที่ถนนชยางกูร ไปทางจังหวัดอำนาจเจริญขาออก ถึงบ้านดอนกลาง เลี้ยวซ้ายตามถนนคลังอาวุธ ประมาณ 1 กม. ให้เลี้ยวขวาไปในวัดอีกประมาณ 300 เมตร

               ประวัติและความเป็นมา เนื่องจากชาวบ้านหนองปลาปาก , ดอนยูง , นาคำ ต้องเดินทางไปร่วมบำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านด้ามพร้า ซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นค่อนข้างลำบาก ชาวบ้านจึงได้ปรึกษากับพระครูวิจิตรศาสนาการ เจ้าอาวาสวัดบ้านด้ามพร้า เรื่องการจัดสร้างวัดบริเวณใกล้เคียงกับชุมชน จึงได้ข้อสรุปคือให้จัดตั้งวัดอีกแห่งหนึ่ง คือวัดหนองปลาปาก โดยใช้พื้นที่ป่าช้าจำนวน 19 ไร่ 3 งาน และในปี พ.ศ.2511 ชาวบ้านก็ได้ร่วมใจกันเข้ามาปรับพื้นที่ และร่วมกันบริจาคเงิน , และวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างกุฎิหลังแรกในวัด โดยเจ้าอาวาสวัดด้ามพร้าได้ส่งพระติ๋มมาจำพรรษา และเป็นสาขาของวัดด้ามพร้า

               วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดหนองปลาปาก ได้ทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก (ขนาดใหญ่) ส่งเข้าประกวดี และได้รับรางวัลทุกปี วัดหนองปลากปากมีช่างแกะต้นเทียนที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือมาก นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนนักศึกษา ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

               สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในชุมชน วัดหนองปลาปาก เป็นวัดใหม่ จึงยังไม่มีแหล่งโบราณสถานที่โดดเด่น มีเตาอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผู้ที่ เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง , อัมพฤษ , เบาหวาน จากการมาอบสมุนไพรทุกวันๆ ละ 1 ชั่วโมง อาการเหล่านั้นก็ทุเลาลงมาก มีชาวบ้านกลุ่มคนพิการทางสายตา มาให้บริการนวดแผนโบราณอีก ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

               กิจกรรมในวัดหนองปลาปาก ช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้ การทำต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก(ขนาดใหญ่) / จัดนิทรรศการประวัติของวัดหนองปลาปาก/ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะต้นเทียนประเภทแกะสลัก/ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทแกะสลัก/ นิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก /จำหน่ายของที่ระลึก

               ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน - นายบัวรัตน์ แดงชาติ ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาปาก โทรศัพท์ 0-4528-1386

ชมภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ต้นเทียนที่นี่

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง
ชุมชนวัดมณีวนาราม
ชุมชนวัดมหาวนาราม
ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
ชุมชนวัดหนองปลาปาก
โรงเรียนวารินชำราบ
บ้านคำปุน
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 3770, โทรสาร. 0 4524 3771
copyright : www.tatubon.org , all rights reserved. Design by www.guideubon.com