ชุมชนวัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)

            สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ถนนหลวง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

               ประวัติความเป็นมา วัดมณีวนาราม เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

               วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดมณีวนาราม จัดทำต้นเทียนประเภทเทียนโบราณ เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาทุกปี และได้รับรางวัลชนะเลิศมาโดยตลอด โดยมีนายประดับ ก้อนแก้ว ประธานกรรมการวัดมณีวนาราม เป็นผู้กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานช่าง วัดมณีวนาราม มีช่างทำเทียนโบราณที่มีฝีมือในตกแต่งศิลปะ โดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน และนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี แต่ก็ฝึกเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดได้ สถานที่ทำต้นเทียน ภายในวัดมณีวนาราม

               สิ่งที่สนใจอื่น ๆ ภายในชุมชน วัดมณีวนาราม มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระพุทธมณีรัตน์ และพระแก้วโกเมน (แก้วสีแดง) มีอายุเก่าแก่กว่า 238 ปี ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดมณีวนาราม นอกจากนี้ยังมีศาลาแดง หรือกุฏิแดง เป็นที่พำนักของพระอิรยวงศาจารย์ ญาณวิมลอุบลคณาภิบาลสังฆปราโมกข์ (สุ้ย) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

               กิจกรรมในวัดพระธาตุหนองบัว ช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้ การทำต้นเทียนพรรษาประเภทเทียนโบราณ / จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดมณีวนาราม /เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ต้นเทียนโบราณ /การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทโบราณ / การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนโบราณ/จำหน่ายของที่ระลึก

               ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน - นายประดับ ก้อนแก้ว ประธานกรรมการวัดมณีวนาราม โทร. 0-4524-5466/089-2866271

ชมภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ต้นเทียนที่นี่

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง
ชุมชนวัดมณีวนาราม
ชุมชนวัดมหาวนาราม
ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
ชุมชนวัดหนองปลาปาก
โรงเรียนวารินชำราบ
บ้านคำปุน
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 3770, โทรสาร. 0 4524 3771
copyright : www.tatubon.org , all rights reserved. Design by www.guideubon.com