ชุมชนวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

            สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ถนนหลวง ด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

               ประวัติความเป็นมา วัดมหาวนาราม เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2322 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฎฐาน ต่อมายกฐานะขึ้นเป็นวัดชื่อว่า “วัดป่าหลวงมณีโชติสวัสสดี” และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าใหญ่ หรือวัดมหาวนาราม

               วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดมหาวนาราม จัดทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาทุกปี โดยมีนายใบ หัตถะมา ประธานกรรมการวัดมหาวนาราม เป็นผู้กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานช่าง วัดมหาวนารามมีช่างแกะต้นเทียนรุ่นใหม่และมีฝีมือสลักลวดลายได้อย่างงดงาม นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้ สถานที่ทำต้นเทียน ภายในวัดมหาวนาราม

               สิ่งที่สนใจอื่น ๆ ภายในชุมชน วัดมหาวนาราม มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ทำให้แต่ละวันภายในวัดจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางไปนมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงไม่ขาดสาย

               กิจกรรมในวัดพระธาตุหนองบัว ช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้ การทำต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก /จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดมหาวนาราม / เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแกะต้นเทียนประเภทแกะสลัก/ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทแกะสลัก / การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก/จำหน่ายของที่ระลึก

               ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน - นายใบ หัตถะมา ประธานกรรมการวัดมหาวนาราม โทร. 08-6875-1318 / 045-264385

ชมภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ต้นเทียนที่นี่

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง
ชุมชนวัดมณีวนาราม
ชุมชนวัดมหาวนาราม
ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
ชุมชนวัดหนองปลาปาก
โรงเรียนวารินชำราบ
บ้านคำปุน
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 3770, โทรสาร. 0 4524 3771
copyright : www.tatubon.org , all rights reserved. Design by www.guideubon.com