ชุมชนวัดศรีประดู่

            สถานที่ตั้ง วัดศรีประดู่ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์

               ประวัติความเป็นมา วัดศรีประดู่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 เดิมพื้นที่ของวัดในปัจจุบันเป็นป่าช้าบ้านดู่ เพราะเนื่องจากในสมัยนั้น บ้านดู่ยังเป็นพื้นที่ป่า และยังเป็นบริเวณชานเมืองของตัวเมืองอุบลฯ ภายในวัดศรีประดู่มีพระอุโบสถที่สร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องมาจากขาดปัจจัย และมีการสร้างต่อกับศาลาวัด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชองค์จำลอง หน้าตักกว้าง 109 นิ้ว และพระสังกัจจายน์ นอกจากนั้นแล้ว วัดศรีประดู่ยังสถานีวิทยุแห่งการเรียนรู้ศรีประดู่ เพื่ออบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนข่าวสาระน่ารู้ และด้านบันเทิง โดยมีพระสิริพัฒนวิมล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และปัจจุบันพระครูถิรธรรมศิริ เป็นเจ้าอาวาส

               วิถีชิวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดศรีประดู่ ได้ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับรางวัล ชนะเลิศ สลับกับวัดบูรพามาโดยตลอด ซึ่งสถานที่ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์นั้น อยู่ที่บ้านอาจารย์สมคิด สอนอาจ ห่างจากประตูทางเข้าวัดประมาณ 100 เมตร โดยมีอาจารย์สมคิด สอนอาจ เป็นผู้กำกับ ดูแล และเป็นช่างที่มีฝีมือ นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียน,นักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้

               สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในชุมชน บริเวณบ้านอาจารย์สมคิด สอนอาจ ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สังกัด สพท.อบ.เขต 1 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 3 ประธานศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ เปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้ศิลปะในการตกแต่งต้นเทียน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ตลอดไป โดยผู้เข้าไปเรียนรู้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

               สถานที่ทำต้นเทียน บ้านอาจารย์สมคิด สอนอาจ เลขที่ 6 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลฯ กิจกรรมในช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้การทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ (ขนาดใหญ่) / ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำต้นเทียน/ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/นิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/ จำหน่ายของที่ระลึก

               ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน - อาจารย์สมคิด สอนอาจ โทรศัพท์ 0-4524-5771 / 0-1069-5191

ชมภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ต้นเทียนที่นี่

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง
ชุมชนวัดมณีวนาราม
ชุมชนวัดมหาวนาราม
ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
ชุมชนวัดหนองปลาปาก
โรงเรียนวารินชำราบ
บ้านคำปุน
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 3770, โทรสาร. 0 4524 3771
copyright : www.tatubon.org , all rights reserved. Design by www.guideubon.com