ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง

            สถานที่ตั้ง วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของทุ่งศรีเมือง ถนนหลวง หลังโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ

               ประวัติความเป็นมา วัดทุ่งศรีเมืองสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2356 โดยท่านเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ญาณวิมล อุบลคณาภิบาลสังฆปาโมกข์ โดยท่านเห็นสถานที่ร่มสงบ เหมาะแก่การนั่งเจริญสมณธรรม ท่านจึงได้สร้างวัดและมาจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งศรีเมือง

               วิถีชีวิตในการตกแต่งต้นเทียน วัดทุ่งศรีเมือง ได้ทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ส่งเข้าประกวดทุกปี และได้รับ รางวัล โดยตลอด โดยมีพระใบฎีกาสำลี ทิฏฐัมโม เป็นผู้กำกับ ดูแล และเป็นที่มีฝีมือ นอกจากยังมีชาวบ้านในชุมชน และนักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์อยากจะร่ำเรียนศิลปะในการทำต้นเทียน ก็สามารถเข้ามาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับวัดก็ได้ สถานที่ทำต้นเทียน ภายในวัดทุ่งศรีเมือง

               สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในบริเวณชุมชน วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่ มีโบราณสถานมีคุณค่ามากมาย เช่น

  • หอพระพุทธบาท เป็นศิลปะผสมระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์ และกรุงเวียงจันทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง , พระพุทธรูปองค์เงิน และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่
  • หอไตรปิฏก เป็นศิลปะผสมระหว่างไทย-ลาว-พม่า สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางหนองน้ำ เป็นที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบันกรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

               กิจกรรมในวัดทุ่งศรีเมือง ช่วงวันที่ 1 - 29 ก.ค 2550 มีดังนี้ การทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาด ก. (ขนาดใหญ่) /เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำต้นเทียน/ การจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวัดทุ่งศรีเมือง/ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ / การจัดแสดงนิทรรศการขั้นตอน , เครื่องมือ , ในการทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์/จำหน่ายของที่ระลึก

               ปราชญ์หรือวิทยากรประจำชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของชุมชน - นายสง่า ไพกะเพศ มรรคทายกวัดทุ่งศรีเมือง โทรศัพท์ 0-4524-124

ชมภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ต้นเทียนที่นี่

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง
ชุมชนวัดมณีวนาราม
ชุมชนวัดมหาวนาราม
ชุมชนวัดบูรพา
ชุมชนวัดศรีประดู่
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว
ชุมชนวัดหนองปลาปาก
โรงเรียนวารินชำราบ
บ้านคำปุน
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
เลขที่ 264/1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4524 3770, โทรสาร. 0 4524 3771
copyright : www.tatubon.org , all rights reserved. Design by www.guideubon.com