วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวง ด้านทิศตะวันออกของสนามทุ่งศรีเมือง สร้างสมัยปลายรัชการที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี

          พระเจ้าใหญ่ศรีเมือง พระประธานใน "วิหารศรีเมือง" วัดทุ่งศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่แต่ครั้งเริ่มสร้างเมืองอุบลฯ เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดเหนือท่า (หน้าวัดสุปัฏ์ฯ ปัจจุบัน) ต่อมาวัดเหนือท่าขาาดการดูแล จึงเป็นวัดร้าง พระครูวิโรจน์รัตโนบล เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมืองในสมัยนั้น นำญาติโยมสัปปุรุษ ไปอัญเชิญเคลื่อนย้ายมาเป็นพระประธานในวิหารศรีเมือง ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเศียรพระ
ที่ชำรุดขึ้นใหม่ โดยจำลองให้เหมือนพระเหลาเทพนิมิตร
อำเภอพนา ญาติโยมรวมใจกันปิดทองพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง
ตลอดทั้งองค์ เปล่งปลั่ง สดใส น่าเลื่อมใสศรัทธามาก

MAP
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0-4524-3770, 0-4525-0714