วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนหลวง ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรอุบลราชธานี สร้างเมื่อปีเถาะ พ.ศ.2350 เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระมหาราชครูศรีสิทธธรรมวงศา ได้นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปชื่อ "พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง" มีความหมายว่า "พระอินทร์ จำแลงแปลงกายมา" ชาวอีสานเรียก "พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง" มีความหมายอีกนับหนึ่งว่า "พระอินทร์สร้าง" ซึ่งเป็นมงคลนามทั้งสองความหมาย

          การสร้างพระเจ้าใหญ่องค์นี้ ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก สูงจากเรือนแท่นถึง
เปลวพระโมลี 10 ศอก ลงรักปิดทองด้วยพุทธศิลปะที่งดงาม เพื่อเป็นองค์แทน
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างสำเร็จเรียบร้อยเมื่อวันเพ็ญเดือนห้า ตรงกับวันอาทิตย์
เดือนเมษายนช่วงเวลาบ่ายสามโมง ปรากฎในศิลาจารึกที่ด้านหลังองค์พระ
จึงกำหนดเอาวันเพ็ญเดือนห้า เป็นวันจัดงานเฉลิมฉลองพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
เป็นประจำทุกปี ประชาชนหลั่งไหลกันมากราบนมัสการขอพร
ดลบันดาลให้ประสบสุขตลอดไป

MAP
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0-4524-3770, 0-4525-0714