วัดบูรพา ตั้งอยู่ถนนบูรพาใน อยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองอุบลฯ เดิมเป็นป่าโปร่ง เงียบสงัด เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม หลวงปู่สีทา ชยเสโน และหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล จึงได้ไปปฏิบัติธรรม ครั้นต่อมา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทราบข่าว จึงเดินทางมาฝากตัวเป็นศิษย์ร่วมปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ บังเกิดศรัทธา จึงบริจาคที่ดินและทรัพย์สินให้สร้างเป็น "วัดบูรพา" ซึ่งเป็นต้นกำเนิดวัดสายวิปัสสนากรรมฐาน พระอาจารย์สายวัดป่าทั่วประเทศได้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดบูรพาแห่งนี้ นานนับ 100 ปีเศษ

          ปัจจุบัน ทางวัดบูรพาได้นำรูปหล่อหลวงปู่ ผู้เป็นบูรพาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน 5 องค์ มาประดิษฐานให้ลูกหลานชาวบ้านชาวเมืองและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล ได้แก่รูปเหมือนของ พะอาจารย์สีทา ชัยเสโน, พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล, พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, พระญาณวิศิษย์ (สิงห์ ขันตญาคโม) และพระสิทธรรมรังษีคำภีร์เมธาจารย์ (ลี ธัมมธโร) พระอาจารย์ทั้งห้า มีปฏิปทาน่าศรัทธามาก

MAP
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0-4524-3770, 0-4525-0714