วัดหลวง ตั้งอยู่ถนนพรหมเทพ ริมแม่น้ำมูล เมื่อสร้างเมืองอุบลฯ เสร็จแล้ว พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ก็ได้สร้างวัดหลวงเป็นวัดแรก ซึ่งอยู่ใกล้คุ้มหรือ "โฮงหลวง" จึงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เมื่อสร้างวัดหลวงเสร็จ ก็ได้นำชาวบ้านชาวเมือง สร้างพระพุทธรูปพระประธานในวิหาร ได้ชื่อว่า "พระเจ้าใหญ่องค์หลวง" ตามนามของท่านผู้นำสร้างพระองค์นี้ ที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า "ญาหลวง" "พระเจ้าใหญ่องค์หลวง" เป็นพระพุทธรูปที่สง่างาม ต้องด้วยพุทธลักษณะเป็น "เบ็ญจลักษณะ" ห้าคืบพระสุคตทุกประการ

MAP
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0-4524-3770, 0-4525-0714