1-31 กรกฎาคม 2554

ดูตารางกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ได้ที่ http://www.tatubon.org/tatubon/view.html?t=18&s_id=94&d_id=95

 
 
 

   
 
เปิดแล้ว!!! งานแห่เทียนประจำปี 2553 จ.อุบลราชธานี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2553 "ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล" 27 ก.ค.2553
พิธีเปิดงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 5 โดยนายอักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษาระดับ 11 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัอุบลราชธานีได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน
งานประติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งที่ 5 การจัดแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติhttp://www.thailandwaxcarving.com/ เป็นการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีมีความยิ่งใหญ่ และสมกับเป็นงานประเพณีระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น การจัดแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติในครั้งนี้ นับเป็นการจัดครั้งที่ 5
ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี นอกจากจะเป็นงานที่แสดงออกถึง การยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดของชาวเมืองอุบลฯ แล้ว ยังเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการด้านศิลปะของสกุลช่างเมืองอุบลฯ อีกด้วย

 
 
 
  • ต้นเทียนปี 2550
  •  
     
     
       
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี