28 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2553

ชมการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ โดยศิลปินจาก 10 ชาติ (บักแกเลีย, เยอรมันนี, เม๊กซิโก, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, จีน, ญี่ปุ่น และไทย) ณ พิพิธพัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

27 กรกฎาคม 2553
  • ขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2553 ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถ.อุปราช - ถ.ชยางกูร เริ่มเวลา 08.30 - 12.00 น.
  • ถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม เวลา 11.00 - 12.00 น.
  • พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด 18.00 - 19.00 น.
  • การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน 19.00 - 21.00 น.
26 กรกฎาคม 2553
  • พิธีเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทางชลมารค เวลา 15.30 - 17.00 น.
  • พิธีอันเชิญผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง
  • พิธีบายศรีและสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เวลา 18.00 - 19.00 น.
  • โชว์ต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด ณ บริเวณถนนรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ
  • พิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนราม เวลา 19.00 - 20.00 น.
  • การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ณ ถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เวลา 20.00 - 21.00 น.
15 - 25 กรกฎาคม 2553

กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ณ วัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดทุ่งศรีเมือง วัดท่าวังหิน วัดพระธาตุหนองบัว วัดหนองปลาปาก วัดสุทัศนาราม วัดไชยมงคล ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น. 

11 - 31 กรกฎาคม 2553

ชมผลงานการแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ ณ พิพิธพัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ตั้งแต่ เวล 16.00 - 21.00 น.

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี