ปี 2553
ชื่อ ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ
วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2553
 
ปี 2552
ชื่อ ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม บุญล้ำเทียนพรรษา ประชาพอเพียง
วันที่
 
ปี 2551
ชื่อ เมืองอุบลบุญล้นล้ำ บุญธรรม บุญทาน สืบสานตำนานเทียน
วันที่
 
ปี 2550
ชื่อ ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม เลิศล้ำ เทียนพรรษา ปวงประชาพอเพียง
วันที่ 1 -31 ก.ค 50
 
ปี 2549
ชื่อ 60 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล งามตระการเทียนพรรษา เทิดราชัน
วันที่
 
ปี 2548
ชื่อ น้อมรำลึก 50 ปี พระบารมีแผ่คุ้มเกล้าฯ ชาวอุบลฯ
วันที่
 
ปี 2547
ชื่อ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา เทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี
วันที่
 
ปี 2546
ชื่อ สืบศาสน์ สานศิลป์
วันที่
 
ปี 2545
ชื่อ โรจน์เรือง เมืองศิลป์
วันที่
 
ปี 2544
ชื่อ งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ
วันที่
 
ปี 2543
ชื่อ หลอมบุญบูชา ถวายไท้นวมินทร์
วันที่
 
ปี 2542
ชื่อ งานแห่เทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา
วันที่
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี