กำหนดการจัดงาน
 
 
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555

เวลา 09.00 น. 22.00 น.

  - ชมขบวนรถตกแต่งมาลัยสวยงาม

  - พวงมาลัยสวยงาม (มาลัยเด่น)

  - การประกวดการออกแบบของที่ระลึกมาลัยข้าวตอก

  - ชมและร่วมสาธิตการทำมาลัยข้าวตอก

  - ชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP จากกลุ่มต่างๆ ของอำเภอมหาชนะชัย

  - ขบวนรถแห่มาลัยจากทุกชุมชน หมู่บ้านรวมกัน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย ในบริเวณที่กำหนด

 

เวลา 19.00 น. - 23.00 น.

  - การแสดงบนเวทีกลาง

  - ชมและเชียร์การประกวดธิดามาลัย ประจำปี 2555

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555

เวลา 09.00 น. 22.00 น.

 - ชมขบวนรถตกแต่งมาลัยสวยงาม

 - พวงมาลัยสวยงาม (มาลัยเด่น)

 - ชมและร่วมการสาธิตการร้อยมาลัยข้าวตอก

 - ชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP จากกลุ่มต่างๆ ของอำเภอมหาชนะชัย

เวลา 15.00 น.

 - สร้างสุขภาพส่งเสริมการออกกำลังกาย แข่งขันแอโรบิค

เวลา 18.00 น. - 24.00 น.

 - การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

   - ร่วมและชมการสาธิตการทำมาลัยข้าวตอก

เวลา 12.00 น. 13.00 น.

   - ชมการแสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่ อ.มหาชนะชัย

   - ประกาศผลการประกวดขบวนรถ, มาลัยเด่น และพิธีมอบรางวัล

เวลา 13.30 น.

   - พิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัย (โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร)

เวลา 14.00 น. - 17.30 น.

   - ชมขบวนแห่มาลัยข้าวตอกและร่วมแห่มาลัยข้าวตอกไปทอดถวาย ณ วัดหอก่อง, วัดฟ้าหยาด

     และวัดของแต่ละตำบลในเขต อ.มหาชนะชัย

 
 
 

 

 
 ประมวลภาพ
   
  • บรรยากาศการจัดงานข้าวตอกมาลัย
  •    
     
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี