การสู่ขวัญข้าว (ประเพณีบุญคูณลาน)
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี