อำนาจเจริญเตรียมจัดงาน ประเพณีบุญคูณลานปี 52
 

อำนาจเจริญ/ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า จังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2552 ซึ่งกำหนดจัดงานที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2553 เพื่อเตรียมความพร้อมรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ตามที่จังหวัดได้ประกาศแต่งตั้ง จำนวน 29 คณะกรรมการ ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง บุญคูณลานเป็นการทำบุญขวัญข้าวที่นวดเสร็จแล้ว และกองไว้ในลานข้าว กำหนดทำในเดือนยี่ เหตุที่ทำบุญนี้ เนื่องจากผู้ใดที่ทำนาได้ข้าวมากๆ ก่อนหาบหรือขนข้าวมาใส่ยุ้งฉางก็จะทำบุญกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลให้เพิ่มความมั่งมีศรีสุขแก่ตนและครอบครัว เดิมเป็นงานที่จัดโดยอำเภอลืออำนาจ ต่อมาได้ยกมาให้เป็นงานระดับจังหวัด เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับวิถีชีวิตการปลูกข้าว ทำนา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น

 
อับเดตวันที่ 25 ม.ค.53

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี