บูชาพญาแถน แห่แหนบั้งไฟโบราณสืบสานประเพณี ชมของดีเมืองยโสธร
   
กำหนดการงานประเพณี บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2551
 
 
 
 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553

09.00-24.00 .

-  มหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP

09.00-16.00 น.

-  ชมกระบวนการจัดทำบั้งไฟสวยงามและบั้งไฟจุดขึ้นสูง

13.00-16.00 .

-  ชมการสาธิตการทำบั้งไฟริวเซ (บั้งไฟญี่ปุ่น) โดยช่างริวเซ จากเมืองชิชิบุ

    จังหวัดไซตามะ  ประเทศญี่ปุ่น

 
 

19.00-24.00 .

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายก
   เทศมนตรีเมืองยโสธร  นักท่องเที่ยว ชมการฝึกซ้อมรำเซิ้ง การเตรียมขบวน
   แห่ของคณะบั้งไฟ

-  มหกรรมอาหาร ,การแสดงของศิลปินรับเชิญ ,การประกวดนางฟ้าจำแลง

   (มอบรางวัลวันที่ 7 พ.ค. 53 เวลา 19.00 น.    กองอำนวยการ)

 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

07.00-14.00 น.

-  การเซิ้งบั้งไฟและการละเล่นแบบโบราณ
  (ตามวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม)


09.00-24.00 .

-  มหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP

16.00 .

-  ประกวด และโชว์บั้งไฟสวยงามตามแนวถนนแจ้งสนิทจากหน้าศาลจังหวัด
   ยโสธร
ถึงตรงข้ามหน้าธนาคารออมสิน

 

-  แดนเซอร์ทุกคนของกองเชียร์ทุกคณะ ,ชาวสตรีเหล็กและพี่น้องชาวสีม่วง
   พร้อมด้วย
ผู้เข้าประกวดนางฟ้าจำแลง พร้อมกัน ณ  กองอำนวยการ

19.30-22.00 .

-  พิธีมอบรางวัลการประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การประกวดนางฟ้าจำแลง การ
   ประกวด
แดนเซอร์เพลงเซิ้ง และการประกวดกาพย์เซิ้ง ประเภทประชาชน
   และเยาวชน

 

-  พิธีเปิดมหกรรม ROCKET CARNIVALโดยสตรีเหล็ก พี่น้องชาวสีม่วงทั่วไทย
   และ
ทั่วโลก

 

-  เริ่มการประกวดกองเชียร์

-  การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ (พร้อมพิธีมอบรางวัล)

-  มหกรรมอาหาร , การแสดงของศิลปินรับเชิญ

 

 
 
 
  • บุญบั้งไฟยโสธ ปี 52
  • รูปภาพจาก ไกด์อุบล
  • ประมวลภาพบุญบั้งไฟปี 52
  •  
      
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี