Yasothon
Sisaket
Ubon Ratchathani
Amnatchareon
 
 

กองหนังสือเดินทาง เปิดทำ พาสปอร์ต ที่อุบลฯ เป็นการถาวร


                 กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดที่ทำการเป็นการถารที่ จ.อุบลฯ

เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดอุบลและใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง (Passport) โดยผู้ที่ต้องการ

ทำหนังสือเดินทางสามารถทำได้อย่างง่ายดาย  เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ไปยื่นเรื่องที่

กองหนังสือเดินทาง ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1  ใช้เวลาในการ

ดำเนินการเพียง  15  นาที  และค่าธรรมเนียม  1,035  บาท    กองหนังสือเดินทางจะจัดส่งหนังสือ

เดินทางของท่านไปให้ถึงบ้าน  ภายใน  1 สัปดาห์

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   กองหนังสือเดินทาง  สาขาอุบลราชธานี 

                                                    โทรศัพท์ 045-242313-4