แหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่บ้านหัตถกรรม


หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน

          หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน อยู่ที่อำเภอป่าติ้ว ห่างจากตัวเมืองยโสธร 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-ป่าติ้ว-อำนาจเจริญ (ทางหลวงหมายเลข 202) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 18-19 แยกทางขวามือ เข้าไปทางลาดยางอีก 3 กิโลเมตร หลังฤดูทำนาชาวบ้านแทบทุกครัวเรือน มีอาชีพทอผ้าและทำหมอนขิต นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชม และชี้อหมอนขิตไว้เป็นที่ระลึก

บ้านทุ่งนางโอก

          บ้านทุ่งนางโอก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาญ 8 กม ตามทางหลวงหมายเลข 2169 (ยโสธร-กุดชุม) มีชื่อเสียงในการจักสานไม้ไผ่ เพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและที่ระลึก

หมู่บ้านนาสะไมย

          ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านทุ่งนางโอก มีชื่อเสียงในเรื่องการจักสานไม่ไผ่ และการแกะสลักเกวียนจำลองที่ปราณีตงดงาม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ( อุบลราชธานี : ยโสธร : อำนาจเจริญ )
264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714 โทรสาร 0 4524 3771